26 lipca Walne Zebranie Sprawozdawcze, Zapraszamy

3 lipca 2024

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser

            Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser  zawiadamia, że na dzień 26 lipca 2024 r. o godzinie 18:45 w I terminie lub o godz. 19.00 w II terminie zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zgromadzenie odbędzie się w porcie jachtowym w Gdyni w sali konferencyjnej podczas regat Pucharu PSKL. 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2023.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu.
 9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Regulamin

 

PREZYDENT    MACIEJ BARDAN