Walne Sprawozdawcze Zebranie Zapraszamy

27 maja 2023

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser

            Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser  zawiadamia, że na dzień 10 czerwca 2023 r. o godzinie 19:00 w I terminie lub o godz. 19.15 w II terminie zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zgromadzenie odbędzie się w porcie jachtowym MOKSIR Puck podczas regat Pucharu Pucka. 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2022. Odczytanie sprawozdania z Walnego 2022.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu.
 9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Głosowanie uchwały o wysokości składek członkowskich.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy

Zarząd PSKL

Regulamin Walnego wzór