Walne Zebranie sprawozdawcze w Pucku odwołane

Walne Zebranie sprawozdawcze w Pucku odwołane

20 maja 2022

Z powodu późnego powrotu na brzeg po długim dniu regatowym postanowiliśmy odwołać dzisiejsze Zebranie. Zarząd PSKL opublikuje zawiadomienie w najbliższych dniach o nowym terminie Walnego Zebrania, które najprawdopodobniej odbędzie się w Gdyni podczas lipcowych regat. 

 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser

            Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser  zawiadamia, że na dzień 03 czerwca 2022 r. o godzinie 18:45 w I terminie lub o godz. 19.00 w II terminie zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zgromadzenie odbędzie się w porcie jachtowym MOKSIR Puck podczas regat Pucharu Pucka. 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2021.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu.
 9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

PREZYDENT    MACIEJ BARDAN