Zapraszamy na Walne Zebranie do Pucka

Zapraszamy na Walne Zebranie do Pucka

12 sierpnia 2022

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser

            Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser  zawiadamia, że na dzień 26 sierpnia 2022 r. o godzinie 18:45 w I terminie lub o godz. 19.00 w II terminie zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zgromadzenie odbędzie się w porcie jachtowym MOKSIR Puck podczas regat Pucharu Pucka. 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2021.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu.
 9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Głosowanie uchwały o wysokości składek członkowskich.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Regulamin

 

PREZYDENT    MACIEJ BARDAN