Zgłoszenia i wyniki

IV Puchar Polski Południowo-Zachodniej

IV Puchar Polski Południowo-Zachodniej

 • Zalew Mietkowski, Polska

 • Klasy: OPP B, OPP A, Cadet, Laser 4.7, Laser Radial, Optimist
Otmuchów Masters

Otmuchów Masters

 • Otmuchów

 • Klasy: Laser Masters, Laser Radial Masters
Regaty z okazji Dni Morza

Regaty z okazji Dni Morza

 • Kiekrz, Poznań, Polska

 • Klasy: Laser 4.7, Laser Radial, OPP A, OPP B
Kieler Woche

Kieler Woche

 • Kiel, Niemcy

 • Klasy: Laser 4.7, Laser Radial
Kieler Woche AOC

Kieler Woche AOC

 • Kiel, Niemcy

 • Klasy: Laser Radial Kobiet, Laser Standard
Kacper Sailor

Kacper Sailor

 • Poraj, Polska

 • Klasy: Laser 4.7, Laser Radial, OPP A, OPP B
Puchar Miasta Gdynia

Puchar Miasta Gdynia

 • Gdynia

 • Klasy: Laser 4.7, Laser Radial
Volvo Gdynia Sailing Days

Volvo Gdynia Sailing Days

 • Gdynia

 • Klasy: Laser 4.7, Laser Radial Kobiet, Laser Standard